Information kring digitalt textiltryck

På denna sida har vi sammanställt en rad punkter som är bra att känna till om du inte är van vid att jobba med digitalt tryck på textil.


Viktigt att känna till

  • Färgmatchning / Färgåtergivning. Vi matchar mot Pantoneskalan, PMS och TPX samt NCS eller inskickade färgprover. En del färger är svåra eller omöjliga att återge korrekt beroende material, färgtyp och produktionsväg. Vi återger alltid färgerna så nära som möjligt.
  • Färgvariationer i tryck. Mellan olika tryckomgångar kan det förekomma mindre färgskillnader i trycket. Våra tryckfärger har olika reproducerbarhet, du kan läsa mer om våra färgtyper här. Färgerna kommer även skilja beroende på material, speciellt om originalet trycks med olika färgtyper.
  • Tygbredd. Bredderna på tygerna varierar ifrån sändning till sändning och vi vet inte alltid i förväg vilken bredd väven kommer ha. Se vår materialbank för ca tygbredd..
  • Bottenton. Vitheten på våra vävar varierar mellan olika sändningar. Vi kan därför inte lämna garantier på att vitheten kommer vara samma vid olika trycktillfällen.
  • Sömsmån. Om du vill ha sömnsmåner runt ditt tryck måste dessa finnas med i filen.
  • Vita prickar. Vid tryck på vävar av naturfiber kan det förekomma vita prickar då det alltid finns lösa fibrer/noppor på tygerna som kan lossna vid efterbehandling och tvätt. Detta är inget som kan påverkas och är inte anledning till reklamation.
  • Räta linjer. Undvik mönster/designs med räta linjer tvärs över tygbredden. Tyg är ett "levande material" och kommer så gott som alltid dra sig/sträcka sig. Framförallt tvärs över vilket leder till att en linje som trycktes rakt kan komma att bli krokig efter fixering eller tvätt. Skevheter på upp till 3-4% förekommer över tygbredden.
  • Vävfel / tryckdefekter. Det förekommer ofta småfel på textila vävar som enstaka färgade fibrer och andra vävfel. Stundtals kan det även förekomma defekter i trycket. När vi uppmärksammar fel och bedömmer att felen påverkar slutprodukten brukar dessa kompenseras genom att vi trycker till extra eller genom prisavdrag. Ett visst mått av mindre defekter är dock ofrånkommligt på textil.