Tryckfärger för digitalt textiltryck

Det finns ett antal olika tryckfärger för digitalt textiltryck på marknaden. Vi har valt att enbart använda vattenbaserade färger som har Oekotex 100+ -certifiering då lösningsmedelsbaserade färger, så kallade "solvent" och "eco-solvent” eller UV-färger aldrig har varit något alternativ för oss eftersom dessa är skadliga för både hälsa och miljö.

*Oekotex 100+ innebär att färgerna klarar högt ställda krav med låga gränsvärden för skadliga kemikalier. Färgerna är godkända för att användas till exempelvis babykläder och barnlakan.

Beroende på vilket material som ska tryckas finns det olika val av färger. Om det är syntetmaterial, polyester eller i vissa fall nylon (polyamid) använder vi dispersionsfärger. Om du däremot vill trycka på naturfiber som bomull, siden eller lin finns det ofta två möjligheter, antingen pigmentfärg eller reaktivfärg.

Nedan följer en förklaring av hur de olika färgerna fungerar, fördelar och nackdelar samt testdata från färgtillverkare angående tvättäkthet och ljusäkthet.

Dispersionsfärg - polyester och polyamid

Tryck med dispersionsfärg ger bra tvättäktheter och möjlighet att återge starka och klara färger. Tekniken är indelad i två underkategorier, direkttryck och sublimeringstryck.

Direkttryck

Vid direkttryck läggs färgen på med bläckstråleteknik direkt på tygytan. Efter att efter färgen lags på torkas tyget för att undvika "utsmetning" när det rullas upp. Vid tryck med dispersionsfärg ligger då färgen på ytan av fibrerna i tyget och är inte vattenfast. För att uppnå tvättäkthet och även för att få färgen att "klarna" fixeraras sedan trycket i en fixeringsmaskien där det tryckta tyget upphettas till ca 200°c under ett antal sekunder (Fixeringtid och temperatur varierar för olika material). Vid upphettningen övergår färgen till gasfas och tränger in i den av värmen uppmjukade syntetfibern. När sedan temperaturen sjunker igen stelnar fibern och färgen "stängs in" i fibern. Efter fixeringen är sedan trycket tvättäkta. Vid fixeringen får även dispersionsfärgen sin slutgilta färg som i regel är betydligt starkare och klarare än efter enbart trycket.

Fördelarna med direkttryck genemot sublimeringstryck är en något lägre meterkostnad för trycket då det inte behövs något papper samt att direkttrycket oftast ger ett bättre genomtryck. Nackdelarna är att det kan vara svårt att få matningen av tyg att fungera om väven inte är stabil samt att skärpan i trycket blir något sämre och att det kommer finnas mer restfärg kvar i slutprodukten. Direkttryck används huvudsakligen på signmaterial som vepor, flaggor stc.

Sublimeringstryck

Vid sublimeringstryck trycks motivet först spelegvänt på en speciell typ av papper, sublimeringspapper. Efter tryck "värms" sedan motivet över i en kalendermaskin genom att pappret pressas mot tygytan med värme. Fixeringen sker då på samma sätt som vid direkttryck, dvs. färgen övergår till gasfas, lämnar pappret och tränger in i textilfiberna i tyget där de sedan "kapslas in" när temperaturen åter sjunker. Fördelen med sublimeringstryck genemot direkttryck är att det i regel är enklare att trycka på papper och det därför går trycka med högre hastighet samt att det är möjligt att värma över trycket på ett bredare spektrum av vävar. Submimeringstrycket ger även bättre skärpa i trycket och det färdiga tyget innehåller mindre restfärg.

Vi använder sublimeringstryck för de flesta av våra inredningstyger.

För tvättäktheter och andra tester, se "Testdata" längre ned på sidan.


Pigmenttryck - Naturmaterial

Om du väljer att printa med pigmentfärger har du valt ett miljövänligt alternativ. Printmetoden förbrukar mycket lite energi och det förekommer nästan ingen spillfärg eller något spillvatten alls.

För pigmenttryck behöver väven som ska tryckas inte annan förbehandling annat än att vara ren och fri ifrån spinningskemikalier. Färgen läggs sedan direkt på tygets yta, torkas och rullas upp. Efter trycket behöver färgerna fixeras för att uppnå tvättbarhet.

Pigmentfärger innehåller bl.a. ett hartz och bindemedel. Vid fixering upphettas det tryckta tyget till ca 185 C varvid bindemedlets tillsammans med hartzet bildar ett nät över färgen och limmar fast färgen på tyget vilket gör trycket vattenfast och tvättäkta.

Efter fixering är tyget klart för avsyning och leverans, ingen tvätt behövs.

 Du får en något mindre färgrymd vid print med pigmentfärger jämfört med reaktiva färger och du kan inte återge de starkaste färgerna eller få riktigt djup svärta. Det svarta tenderar att gå lite åt grafitgrå, vilket kan bli tydligt framförallt vid tryck av större ytor och tunna material.

Jämfört med reaktiv färg och dispersionsfärg har pigmentfärgerna de högsta värdena för UV-beständighet och är därför ett bra val om du ska trycka produkter som gardiner och annat som kommer att utsättas för mycket solljus.

Vid pigmenttryck är det relativt enkelt att justera färger då slutresultatet färgmässigt syns direkt vid tryck och det snabbt går att justera och ändra till önskade färger. Färgtypen är även mer färgstabil över tid än processen vid reaktiv och dispersionstryck.

För tvättäktheter och andra tester, se "Testdata" längre ned på sidan.


Reaktivfärg - Naturmaterial

Reaktiv färg som kan användas på de flesta cellulosabaserade material (t.ex. bomull, linne viskos mm) samt även på siden och ylle.

Tryck med reaktivfärg är en mer komplex process än pigmenttryck. I gengäld ger dessa färger möjlighet att återge starkare och klarare färger samt en djup svärta som annars inte kan uppnås på naterumaterial. Tvättäkheten är även bättre.

Innan reaktivtryck behöver vävarna "coatas". Coatingen sker genom att väven passerar ett bad innehållande huvudsakligen urea och soda, torkas och rullas upp på rulle. Coatade vävar är en färskvara och har begränsad liggtid.

De coatade tygerna trycks sedan med reaktivfärg, torkas och rullas upp.

För att uppnå tvättäkthet behöver färgerna sedan fixeras vid 102°c i en ugn med överhettad ånga. Vid fixeringen reagerar färgen med cellulosan i fibrerna genom att binda direkt till cellulosamolekylerna. Detta gör att färgen blir "en del av fibern" och ger mycket bra tvättäktheter samt motstånd mot mekaniskt slitage. Efter fixering rullas tyget åter upp på rulle.

Innan leverans behöver tyget sedan tvättas för att bli av med restfärger och coatingkemikalier. Tvätten sker genom att tyget passerar genom ett antal tvättbad. Efter tvätt torkas väven och rullas på rulle.

Slutresultatet av trycket syns först när tyget passerat sista steget, tvätten. Detta gör att det är något besvärligare och tar längre tid att justera färger vid tryck med reaktivfärg. Processen är även mer komplex och påverkas av fler variabler än pigmenttryck vilket gör att färgvariationerna är större över tid.

För tvättäktheter och andra tester, se "Testdata" nedan.


Testdata - Tvättäkthet, UV-resistans och gnidäktheter

Nedan finner du en tabell med testdata ifrån färgleverantör. Testerna är utförda på en av tillverkaren utvald standardväv. Resultateten kommer variera beroende på val av material och ska ses som riktlinjer.

Skalorna för tvätt- och gnidäktheter går från 1-5 där 1 är sämsta värdet och 5 bästa. Skalan för UV-motstånd går från 1-8, där 1 är sämst och 8 bäst.

Skalorna är logaritmiska och skillnaden på ett steg i skalan innebär ungefär dubbelt så hög motståndskraft. (T.ex. innebär en 4:a jämfört mot en 3:a i UV motstånd att 4:an klarar ungefär dubbelt så mycket UV-strålning innan den bleknar)

Färgtyp Tvätt-test ISO105:C06-2010 Gnidtest ISO105:12-2001 UV-resistens Xe ISO105:B02
  (1-5) (1-5) (1-8)
Dispersionsfärg 4-5 4-5 (4 våt) 5-7
Pigmentfärg 4 3-4 (3 våt) 6-7
Reaktivfärg 4-5 4-5 (3 våt) 4-6