Digitalt textiltryck, historia och teknik


Textiltryck, historia

Textiltryck är ingen ny företeelse, arkeologer har daterat lämningar av textiltryck i Kina som är från vår tideräknings början och från ca 1400 talet i Europa.

Blocktryck med träblock
Blocktryck med träblock

Rotationstrycksmaskin för textil
Rotationstrycksmaskin

Givetvis har tekniken utvecklats sedan dess. I textiltryckets barndom användes utskurna träblock som doppades i färg och sedan pressades mot tyget. Träblocken ersattes senare med kopparblock och ännu senare av gummi. Tekniken förekommer än idag i vissa delar av Asien och kallas för blocktryck. Trycket var grovt och det gick inte att återge fina detaljer. Färgen som lades på bildade ofta ett tjockt lager som blev stelare än tyget och gav en "relief"-känsla.

Så gott som allt textiltryck skedde fram till tidigt 1600-tal i Asien och tygerna importerades av östindiska kompaniet. Importen växte stadigt, i slutet av århundradet var efterfrågan på tryckta tyger mycket större än vad handelskompaniet klarade av att importera.

Därför startades det första stora textiltryckeriet i den franska hamnen i Marseille år 1640. De efterföljande åren dök en lång rad nya tryckerier upp i Europa.

Under slutet av 1700-talet i samband med den industriella revolutionen, skedde nästa stora genombrått då rouleauxtryckmaskinen uppfanns. Istället för att som tidigare manuellt "stämpla" på motiven byggdes nu maskiner där designen graverades in i kopparcylindrar som sedan påfördes färg och roterade mot tygets yta.

På detta sätt mångdubblades tryckkapaciteten och det blev även möjligt att trycka med fler färger genom att placera kopparvalsar efter varandra i tryckmaskinen. Parallellt med detta utvecklades även färgkemin i rasande takt vilket möjliggjorde ett bredare spektrum av tryckfärger. Rouleauxtryck var den dominerande tryckmetoden fram till 1964 då rotationstryckmaskinen visade på ITMA-mässan. Metoden bygger på att trycka med tunna cylindrar gjorda av nickel. Dessa har små hål som motsvarar mönsterbilden där färgen pressas igenom. Den har med mindre modifikationer sedan dess dominerat textiltrycket ända fram till 2000-talet.

digitalt textiltryck med MS JP-6
En av våra moderna digitala textiltrycksmaskiner

Digitalt textiltryck med bläckstråleteknik

Bäckstråleskrivaren för papper uppfanns redan i början av 1950-talet men det var först i slutet av 70-talet som företag som Epson, HP och Canon tog bläckstråleskrivarna till butikerna. De första ca 10 åren skrevs nästan uteslutande på papper men under sent 80-tal började tillverkarna experimentera med nya färger och maskiner för att trycka med bläckstråleteknik på tyger.

Fram till slutet av 00-talet har tekniken utvecklats i en ganska moderat takt med små successiva förbättringar av maskiner och färger. Dessa förbättringar har lätt till att kapaciteten sakta ökat, dock har produktionskapaciteten aldrig på allvar kunnat konkurrera med det etablerade rotationstrycket på annat än mindre kvantiteter. Tekniken har istället används för att producera korta serier, unika tryck eller designs med många färger.

Runt 2010 tog sedan utveckling av digitaltryckstekniken ett stort steg framåt i samband med att nya snabbare tryckhuvuden kom ut på marknaden. De tekniska landvinningarna gjorde att det då för första gången på allvar gick att konkurrera med rotationstrycket. Priset per meter är fortfarande högre jämfört med rotationstrycket men detta uppvägs av betydligt lägre ställkostnader, ingen schablonkostnad, mindre behov av lager och möjlighet att använda fler färger samt att det går att trycka fantastiska bilder och mönster med mycket toningar, akvarellteknik.