Miljö

Vi på Tobex tycker att ett aktivt miljöarbete är viktigt och strävar efter att hela tiden ligga i framkant med vårt miljöarbete.

Digitalt textiltryck ger stora miljövinster jämfört med traditionellt rotationstryck.

Miljö

Kort om vårt miljöarbete

Vi har medvetet valt bort alla lösningsmedelsbaserade färger och digitaltrycker enbart med vattenbaserade textilfärger som är snälla mot människor och natur. Våra pigment, reaktiv och dispersionsfärger är certifierade med Öko-Tex Standard 100 produktklass 1. Vilket innebär att färgerna klarar högt ställda gränsvärden för skadliga kemikalier och även är godkända till att användas på exempelvis babykläder och barnlakan.

Vi gör reglbunden översyn av vårt sortiment av vävar och strävar efter att ta in nya material med lägre miljöpåverkan. T.ex ekologiska bomullsvävar och andra tyger av alternativa fibrer som bambu och tencell. För aktuellt sortiment, se vår materialbank

Detta gör vi konkret !

  • Vi använder endast vattenbaserade textilfärger.
  • Vi har låg energiförbrukning. Maskinerna drar lite ström och vi har genomgående lågenergilampor i vår lokal. Vi släcker ner och stänger av våra maskiner och datorer varje dag då vi går hem.
  • Minimerar materialspill. Vid digitalt textiltryck blir materialspillet ytterst litet då våra maskiner kan börja trycka nära tygkanten och att maskinerna kan pausas under justeringar och tester.
  • Vi håller ner mängden restprodukter. Både när det gäller färger, material och emballage.
  • Vi återanvänder produkter så långt som möjligt. Vi återanvänder bland annat olika typer av emballage såsom wellpapp, kartonger, plast och papptuber. Överblivna tygbitar ger vi till en förskola eller använder som torktrasor.
  • Vi källsorterar och lämnar restmaterial till återvinning. Tex mjuk- och hårdplast, kontorspapper, tryckpapper, wellpapp, kompost, metaller och brännbart.
  • Vi köper enbart Fair Trade och miljömärkt kaffe.
  • Vi köper återbrukspapper.