Om företaget

Tobex AB är ett modernt och framgångsrikt företag i Borås som startades år 2000.

Företaget drivs av Torbjörn Johansson och Eva Théen-Johansson.

Från början hade företaget enbart en InkJet-maskin men i takt med att efterfrågan ökat har maskinparken succesivt utökats. Idag har företaget en maxkapacitet på ca 1000 löpmeter per dag och 7 anställda.

Trots att företaget upplevt en stark tillväxt strävar vi efter att fortfarande erbjuda den persoliga service och expertis som bara ett litet företag kan erbjuda.

 

Torbjörn och Eva

Kort om vår bakgrund

Torbjörn är kemiingenjör med specialutbildning inom textilkemi. Han har över 40 års erfarenhet inom tryckeribranschen och har bl a varit anställd som tryckerichef hos Almedahl-Kinna och hos Rydboholms Textil AB.

Eva är skräddar- och designutbildad. Även hon har lång textil erfarenhet och har arbetat inom konfektionsindustrin sedan 1975.